Grąžinimo Politika

PREKIŲ GARANTIJOS

  • Pardavėjas pareiškia, kad prekės atitinka šioms prekėms keliamus įprastus kokybinius reikalavimus. 
  • Pardavėjas neatsako už tai, jeigu internetinėje parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realių šių prekių savybių dėl Pirkėjo naudojamų ryšio priemonių perteikiamo vaizdo ypatybių.
  • Pardavėjas nėra atsakingas už prekių kokybės pablogėjimą, jei Pirkėjas ar asmenys, kuriems Pirkėjas perdavė prekes, jas naudojo ne tiems tikslams, kuriems tokios prekės yra paprastai naudojamos, pažeidė prekių transportavimo, laikymo, naudojimo ir / ar sandėliavimo taisykles, taip pat, jeigu matomi prekių įpakavimo ar kiti išoriniai defektai, raštu neaptarti prekių perdavimo metu ar prekių kokybės pablogėjimas yra sukeltas Pirkėjo ar kitų asmenų, kuriems Pirkėjas pardavė prekes, veiksmų.

 PREKIŲ GRĄŽINIMAS

  • Pirkėjui parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos ir grąžinamos remiantis „Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis, patvirtintomis LR ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 „Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo".
  • Nepatikusių prekių grąžinimo atveju, pristatymo mokestį apmoka Pirkėjas. Grąžinamų nekokybiškų prekių siuntinio pristatymo išlaidas padengia Pardavėjas.
  • Pardavėjas prekes iš Pirkėjo priima, jeigu: prekė nenaudota, nepraradusi savo prekinės išvaizdos bei nėra sugadinta Pirkėjo. Grąžinama prekė pateikiama originalioje tvarkingoje pakuotėje su pilna prekės komplektacija ir Pirkėjas pateikia prekės įsigijimo dokumentą.
  • Prekė nekeičiama, neatlygintinai trūkumai nešalinami ir pinigai negrąžinami, jei prekės trūkumų atsirado dėl to, kad Pirkėjas pažeidė prekės naudojimo ar saugojimo taisykles.
  • Norėdamas grąžinti prekę(-es) remiantis taisyklių prekių grąžinimo pirmu punktu, Pirkėjas gali tai padaryti per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo prekių pristatymo Pirkėjui dienos, informuodamas pardavėją kontaktų skyriuje nurodytomis susisiekimo priemonėmis, nurodant grąžinamos prekės pavadinimą, užsakymo numerį ir grąžinimo priežastis.
  • Kokybiškos, gamintos pagal individualų užsakymą prėkės negrąžinamos ir nekeičiamos.